Niedziela - 25 IX 2023r.

11:00 - O Boże Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Piotra z ok. 25 r. ślubu oraz z ok. 50 r. urodzin Piotra. Za + Julię Reinhard z ok. 18 r. ziemskich urodzin.
Po mszy chrzest: Helena Maria Pustelny.