Czwartek - 22 IX 2023r.

07:00 - Za + Cecylię Piecha.