Środa - 21 IX 2023r.

18:00 - Za + Irenę Zaik, rodziców i krewnych.