Sobota - 17 IX 2023r.

18:00 - Za + Tomasza Lukaszczyka w 6 r. śm.