Piątek - 16 IX 2023r.

07:00 - Za + Marię Kolon – msza ofiarowana od p. Danuty Harazim z rodziną Anieli Pendzich oraz Stefana i Teresy Niedobeckich.