Poniedziałek - 12 IX 2023r.

18:00 - Za + Anielę i Henryka Koźlik, Martę i Franciszka Prus.