Sobota - 10 IX 2023r.

14:00 - Do Op. B. i MBCZ z prośbą o bł. i zdrowie Małgorzaty Doleżych z ok. 60 r. urodzin.