Czwartek - 08 IX 2023r.

17:00 - Za + Łucję i Erwina Czarneckich i rodziców z obu stron.