Czwartek - 08 IX 2024r.

17:00 - Za + Łucję i Erwina Czarneckich i rodziców z obu stron.