Środa - 07 IX 2023r.

18:00 - Za + Annę i Józefa Węgrzyk, córkę Martę.