Poniedziałek - 05 IX 2023r.

07:00 - Za + Pawła i Annę i Franciszkę Piecha.