Sobota - 26 III 2023r.

07:00 - Za + Krzysztofa Miera, rodziców i teściów.