Sobota - 19 III 2023r.

16:30 - Za + Miłosza Kurak w 5 r. śm. + dziadka Edwarda Skowron, + Sławomira i Reginę Kurak.