Sobota - 19 III 2023r.

09:00 - Za + Waleskę Piecha, + mężów Antoniego i Wincentego.