Sobota - 12 III 2023r.

16:30 - Za + Tomasza Lukaszczyk.