Sobota - 12 III 2023r.

09:00 - Za + Grzegorza Szymura.