Sobota - 12 II 2023r.

16:30 - Za + Anastazję Tkocz, męża Konstantego, syna Józefa i Elżbietę Belkius, 2 mężów.