Sobota - 12 II 2023r.

09:00 - Za + Adelę i Zygmunta Guzik, syna Mariana.