Niedziela - 23 I 2023r. - 18:00 – Za + Helenę Podrygała.

18:50 - Za + Marię Biłko w 30 dniu po śm.