Sobota - 22 I 2023r.

11:00 - Za + Janusza Pyszny, żonę Annę.