Sobota - 28 VII 2022r.

18:00 - Za + Martę i Augustyna Szymura, syna Edmunda.
Roczek: Mikołaj Grzegorzek.