Niedziela - 22 VII 2022r.

07:00 - Za + Marię i Bernarda Kuszowski, Martę i Romana Dziuba.