Czwartek - 19 VII 2024r.

08:00 - Za + Anielę i Henryka Koźlik syna Gerarda, Martę i Franciszka Prus.