Poniedziałek - 16 VII 2024r.

18:00 - Do Op. B. Za przycz. MB Częstochowskiej z podz. Za otrz. Łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Mateusza Palarza z ok.30r. ur.