Niedziela - 15 VII 2024r.

09:00 - Za + Ryszarda Machoczek, żonę Gertrudę, syna Floriana, zięcia Czesława, pok. Zimończykowe i Machoczkowe.