Sobota - 14 VII 2024r.

16:00 - Do Op. B., za przycz. MBNP, z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Bronisławy Panek z ok.80r. ur.