Środa - 11 VII 2023r.

18:00 - Za + Marię i Ludwika Dziuba, syna Józefa.