Poniedziałek - 09 VII 2024r.

18:00 I - Za + Annę Dumską z ok. ur.
II - W int. członków Rodziny Radia Maryia, od solenizantów lipcowych.