Sobota - 07 VII 2022r.

07:00 - Za + Marię Kuźnik od siostrzeńca Janusza z rodziną.