Piątek - 06 VII 2023r.

07:00 - Za + Marię Kuźnik od Chrześnika Ryszarda z rodziną.