Czwartek - 05 VII 2024r.

08:00 - Za + rodziców Teodora i Angnieszkę Nowak, Antoniego i Jadwigę Lewcki.