Poniedziałek - 02 VII 2022r.

18:40 - Za + Marię Kuźnik zd. Weiner w 30dniu po śm.