Niedziela - 01 VII 2022r.

07:00 - Za + Pawła Niwelt.