Niedziela - 24 VI 2024r.

16:30 - Do Op. B. Za przycz. MBNP z podz. Za otrz. Łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Magdaleny i Łukasza Grzegorzek z ok. 10r. śl.