Niedziela - 24 VI 2022r.

07:00 - Za + Władysłąwa Meroniuk.