Sobota - 23 VI 2023r.

13:00 - Ślub : Kieś – Pyszny.