Sobota - 23 VI 2022r.

07:00 - Za + Władysława Byrskiego z ok. ur.