Niedziela - 17 VI 2024r.

16:30 - Do Op. B. Za przycz. MB Częstochwskiej z podz. Za otrz. Łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Cecyli Nosiadek z ok.80r. ur.