Niedziela - 17 VI 2023r.

07:00 - Za + Izabelę Winkler, ojca Stanisława.