Czwartek - 14 VI 2023r.

07:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego, żonę Uszulę, rodziców z obu stron.