Czwartek - 14 VI 2024r.

07:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego, żonę Uszulę, rodziców z obu stron.