Niedziela - 10 VI 2023r.

09:00 - Za + Grzegorza Szymura, Jadwigę i Wojciecha Szymura, Jadwigę i Ernesta Matlanga.