Sobota - 09 VI 2024r.

07:00 - Za + Józefa i Gertrudę Niewelt, 2 synów, Antoniego Gawron.