Środa - 06 VI 2022r.

18:40 - Za + Cecylię Kotyrba w 30dniu po śm.