Środa - 06 VI 2024r.

18:00 - Za + Martę i Franciszka Prus, Anielę i Henryka Koźlik, syna Gerarda.