Środa - 06 VI 2024r.

07:00 - Za + Jerzego Sztoler.