Środa - 06 VI 2022r.

07:00 - Za + Jerzego Sztoler.