Środa - 06 VI 2023r.

07:00 - Za + Jerzego Sztoler.