Czwartek - 31 V 2022r. - Boże Ciało.

16:30 - Za dusze w czyśćciu cierpiące.