Poniedziałek - 28 V 2022r.

18:00 - Za + Alfredę i Teodora Tkocz, rodziców i rodzeństwo z obu stron.