Niedziela - 27 V 2024r. - Uroczystość Najświętszej Trójcy.

16:30 - Za + Zofię Kozak 1r. śm., + męża, siostrę i córkę.