Niedziela - 27 V 2024r. - Uroczystość Najświętszej Trójcy.

11:00 - Roczek: Mikoła Miler.