Piątek - 25 V 2022r.

11:30 - Śłub: Lukaszczyk – Sierny.