Czwartek - 24 V 2023r.

17:00 - Za + Joachima Buchwald, żonę Elżbietę, rodziców z obu stron, zięcia Czesława.